• Kierownictwo i kadra:

  Powiatowy Lekarz Weterynarii

  lek. wet. Michał Sokół


  Zespół ds. Bezpieczeństwa Żywności

  Inspektor Weterynaryjny – lek. wet. Anna Michalska

  Inspektor Weterynaryjny – lek. wet. Krystyna Karosas – Jeske

  Inspektor Weterynaryjny – mgr inż. Katarzyna Stajek

  Inspektor Weterynaryjny – mgr inż. Małgorzata Kulesza


  Zespół ds. Pasz i Utylizacji

  Inspektor Weterynaryjny – mgr inż. Lucyna Kościelniak


  Zespół ds. ochrony zdrowia zwierząt, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, higieny materiału biologicznego

  Inspektor Weterynaryjny – lek. wet. Marta Tymińska

  Inspektor Weterynaryjny – lek. wet. Weronika Kruk

  Inspektor Weterynaryjny – mgr inż. Agnieszka Płóciennik

  Kontroler Weterynaryjny – tech. wet. Zygmunt Jędrkowiak


  Zespół ds. finansowo – księgowych

  Główny Księgowy – mgr Hanna Mańkowska
  Księgowa – mgr Anna Bartkowiak


  Zespół ds. administracyjnych

  – Starszy inspektor – Anna Brychcy
  – referent – Kamila Jamroszczyk