• GMINA GRANOWO w obszarze objęty ograniczeniami II ASF różowym

  Od 15.06.2022. teren gminy Granowo stał się obszarem objęty ograniczeniami II- różowym.

  UE podjęła taką decyzje w związku z dodatnim wynikiem w kierunku ASF u dzika, który został odstrzelony w okolicy miejscowości Sznyfiń gmina Buk.

  Hodowcy, aby sprzedawać trzodę chlewną muszą:

  • Posiadać zatwierdzony przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Grodzisku Wlkp. (PLW) plan bezpieczeństwa biologicznego
  • Spełniać określone w przepisach i planie zasady bioasekuracji
  • Każdą padłą oznakowaną sztukę zgłaszać do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Grodzisku Wielkopolskim
  • Każdą padłą oznakowaną sztukę zgłaszać do lekarza weterynarii obsługującego gospodarstwo w celu wykonania sekcji i pobrania prób do badania.
  • Do sprzedaży świń konieczne są: decyzja PLW oraz świadectwo zdrowia

  Przed sprzedażą świń konieczne jest złożenie do PLW wniosku o pozwolenie na przemieszczenie trzody chlewnej www.piwgrodzisk.com.pl dział DLA ROLNIKÓW

  Wszystkie zgłoszenia zdarzeń do ARiMR dotyczące świń powinny nastąpić w terminie 2 dni od zdarzenia !!!

  Rozporządzenie obszary ASF

  Wniosek o zgodę na przemieszczenie trzody chlewnej

  Mapa Polski ASF

  Categories: Aktualności, ASF

  Comments are currently closed.