• ASF – NOWE WYTYCZNE

  ASF – NOWE WYTYCZNE

  NOWE KOLORY OBSZARÓW:

  Obszar objęty ograniczeniami I – dawniej strefa żółta – obecnie kolor niebieski

  Obszar objęty ograniczeniami II – dawniej strefa czerwona – obecnie kolor różowy

  Obszar objęty ograniczeniami III – dawniej strefa niebieska – obecnie kolor czerwony

  ZASADY BIOSEKURACJI:

  – maty dezynfekcyjne nasączone środkami wirusobójczymi na wejściu do pomieszczeń w których są utrzymywane świnie oraz przed wejściami do gospodarstwa jak również w wjazdach do gospodarstwa (optymalnie opryskiwacz)

  – każdorazowa zmiana obuwia i odzieży roboczej przy wejściu i wyjściu do/z budynku inwentarskiego, w którym przebywają świnie. Należy ustanowić wydzieloną strefę (np. oddzieloną ścianką działową lub ławką), poza którą nie można przemieszczać się bez zmiany odzieży i obuwia;

  – mycie i dezynfekcja rąk oraz dezynfekcja obuwia przy każdym wejściu do pomieszczeń inwentarskich

  – nie może być bezpośredniego ani pośredniego kontaktu między utrzymywanymi świniami, a co najmniej: innymi świniami utrzymywanymi w innych gospodarstwach (np. zakaz naturalnego krycia loch i loszek przez knura pochodzącego z innego gospodarstwa),

  – zakaz pożyczania i przywożenia do  okresowego użycia sprzętu i narzędzi służących do obsługi świń

   

  – brak jakiegokolwiek kontaktu z utrzymywanymi świniami przez okres co najmniej 48 godzin przez osoby  uczestniczące w polowaniu

  – obowiązkowe jest rejestrowanie wszystkich osób i środków transportu, wkraczających do gospodarstwa, w którym trzymane są świnie – konieczność rejestracji wraz z zapisaniem celu wizyty wszystkich osób wchodzących do budynków inwentarskich o istotnym znaczeniu jak chlewnia, magazyn materiałów ściółkowych i pasz

   

  – pomieszczenia i budynki gospodarstwa, w którym trzymane są świnie, muszą:

  • być zbudowane w taki sposób aby żadne inne zwierzęta z zewnątrz nie mogły wejść do budynków lub pomieszczeń, ani mieć kontaktu ze świniami utrzymywanymi w budynku/pomieszczeniu,  ich paszą i ściółką (system zabezpieczeń przeciw owadom może być zorganizowany poprzez używanie lamp owadobójczych, lepów, repelentów, środków owadobójczych używanych na zewnątrz i wewnątrz budynków, larwicydów oraz odpowiednim zabezpieczeniu zbiorników przechowywania gnojowicy (obornika), osuszaniu terenu wokół budynków (nie dopuszczenie do utrzymywania się stojącej wody, bezodpływowych oczek wodnych itp.);
  • umożliwiać wykonanie mycia i dezynfekcji rąk;

  (iii)   umożliwiać dokonanie mycia i dezynfekcji  tych pomieszczeń;

  (iv)  posiadać warunki w postaci wydzielonego miejsca do zmiany obuwia i odzieży przed wejściem do pomieszczeń, w których trzymane są świnie (np. szatni przepustowej lub miejsca oddzielonego ławką, ścianką działową itp.);

  – posiadać ogrodzenie chroniące  pomieszczenia,  w których trzymane są świnie oraz budynki, w których przechowywana jest pasza i ściółka. Ściana budynków z odpowiednio zabezpieczonymi otworami okiennymi i nie posiadająca otworów wejściowych/wjazdów do budynku, może stanowić barierę spełniającą wyznaczony cel

  – do 31 października 2021r. tzw. „Plan bezpieczeństwa biologicznego” „zatwierdzony” przez właściwego PLW

  W przypadkach braku „Planu” lub powyżej opisanego ogrodzenia od listopada 2021r. nie będzie możliwe wydawanie zgody na przemieszczenia poza obszar objęty ograniczeniami I, II i III, w którym zlokalizowane jest gospodarstwo, a mięso z takich świń będzie mogło być umieszczane wyłącznie na rynku krajowym.

   

  Plan bezpieczeństwa biologicznego obejmuje:

  • ustanowienie w gospodarstwie stref „czystych” i „brudnych”. Część czysta może obejmować wyłącznie budynki inwentarskie oraz miejsca  przechowywania  gotowej do użycia paszy i ściółkę
  • ustanowienie zasad dotyczących wprowadzania nowych świń do gospodarstwa. Czy zakupione świnie wprowadzane są do budynków/pomieszczeń, gdzie już przebywają zwierzęta, czy stosowany jest system całe puste – całe pełne. Jeśli w budynku przebywają już inne świnie w jaki sposób odizolujemy nowe świnie na okres 30 dni od dnia ich wprowadzenia np. poprzez umieszczenie ich w osobnym kojcu i wykonywanie ich obsługi na końcu. Jakie dokumenty muszą towarzyszyć świniom w czasie transportu oraz skąd pochodzą
  • opracowane procedury czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń, środków transportu, sprzętu przetrzymywanego na fermie i higieny osób obsługujących świnie
  • opracowane procedury przekazania padłych świń do unieszkodliwienia w zakładach sektora utylizacyjnego (odbiór przez uprawniony podmiot z podaniem nazwy i kontaktowego numeru telefonu lub adresu mailowego , wypełnienie oświadczeń w dokumentach handlowych o zgłoszeniu upadków PLW
  • procedury i instrukcje dotyczące stosowania zasad wymagań bioasekuracji podczas konieczności dokonywania napraw, remontów, czy konserwacji urządzeń lub innej infrastruktury budynku gdzie przebywają świnie, przechowuje się pasze i ściółkę, w tym zasady wejścia do tych budynków i wyjścia

   

  Gotowość do kontroli bioasekuracji i spełnianie wszystkich wyżej wymienionych zasad w tym posiadanie gotowego do zatwierdzenia
  planu bezpieczeństwa biologicznego proszę zgłaszać do:

  Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Grodzisku Wlkp.

  e-mail: piwgrodzisk@wiw.poznan.pl

  telefon: 61 44 21 078

  Categories: Aktualności

  Comments are currently closed.