• Wyniki naboru 2019

    Informacja o wynikach naboru

    Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grodzisku Wlkp. informuje o wynikach naboru osób niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej, a posiadających tytuł lekarza weterynarii lub posiadających kwalifikacje do wykonywania niektórych czynności pomocniczych,  ubiegających się o wykonywanie na terenie powiatu grodziskiego w roku 2019 zadań określonych w Ustawie  z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U.2018.1557 t.j.) oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 roku w sprawie zakresu czynności  wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz.U.2004. Nr 89, poz. 860 ).

    Categories: Aktualności