• INFORMACJA – Afrykański pomór świń (ASF)

   

  Afrykański pomór świń (ASF) jest wirusową chorobą zakaźną i zaraźliwą dotyczącą wyłącznie świń i dzików. Wirus ASF jest niechorobotwórczy dla ludzi i innych gatunków zwierząt. Chorych zwierząt nie można wyleczyć z choroby.Jedyną metodą zwalczania jest postępowanie administracyjne czyli zabicie i utylizacja chorych i podejrzanych o zachorowanie świń.

   

  ASF jest chorobą, która po raz pierwszy w historii wystąpiła w Polsce w roku 2014. Choroba dostała się do Polski za pośrednictwem chorych dzików, które przekroczyły wschodnią granicę kraju. Wystąpienie ASF ma ogromne konsekwencje ekonomiczne. Kraj, w którym stwierdzono przypadki (u dzików) lub ogniska (u świń) traci m.in. prawo eksportu świń oraz wieprzowiny do innych krajów trzecich.

   

  Sytuacja ASF w Polsce:

  81 ognisk u świń w 2017r (104 ogniska od początku epizootii tj. 17.02.2014r),

  3 ogniska u świń w 2018r

  724 przypadki u dzików w 2017r,

  na dzień 23.02.2018 – 558 przypadków u dzikóww 2018r

   

   

  Dnia28 lutego 2018 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwai Rozwoju Wsiz dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz.U.2018 poz. 360), a co za tym idzie producentów trzody chlewnej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej będą obowiązywały

  następujące zasady bioasekuracji:

  1. a) karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
  2. b) prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie,
  3. c) zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych,
  4. d) utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,
  5. e) wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie,
  6. f) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia,
  7. g) bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń,
  8. h) używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności,
  9. i) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego,
  10. j) sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu,
  11. k) zabezpieczenie wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem – w przypadku utrzymywania świń w gospodarstwie w systemie otwartym.

  Wprowadzony zostanie również zakaz:

  1. a) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem ASF,
  2. b) wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.

  ulotka-asf-str.-1

   

  Categories: Aktualności