• OGŁOSZENIE O NABORZE – umowa cywilno-prawna

    Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grodzisku Wielkopolskim ogłasza nabór osób niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej, a posiadających tytuł lekarza weterynarii lub posiadających kwalifikacje do wykonywania niektórych czynności pomocniczych, ubiegających się o wykonywanie zadań określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. 2016.1077 t. j.) oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 roku w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U.2004.89.860 ze zmianami).

     

    Categories: Aktualności

    Comments are currently closed.